Eiendomsmegler Oslo

Emoslo

Vilkår for bruk av emoslo.no

Emoslo.no drives og eies av Konsulent & Rådgivning. Nettstedet er en digital formidlingsportal av eiendomsmeglere. Konsulent & Rådgivning eier og driver en rekke merkevarer innen nettportaler og sammenlignende tjenester.

Slik fungerer emoslo.no

1.1. Emoslo.no er en 100% gratis tjeneste som formidler kontakt mellom brukere og utvalgte eiendomsmeglere i ditt nærområde
1.2. Når du fyller ut anbudsskjema på våre nettsider informerer vi utvalgte meglere slik at du kan motta opp til tre tilbud på eiendomsmegler
1.3. Bruker står fritt til å takke ja eller nei til tilbudene du mottar og tjenesten er uforpliktende
1.4. Bruker kan ikke holde Emoslo.no økonomisk ansvarlig for tap eller føre andre krav mot Emoslo.no
Bruker er innforstått med at alle oppdrag som utføres mellom Bruker og Leverandør er et privat forhold mellom Bruker og Leverandør, med Bruker som bestiller og Leverandør som utfører.
1.5. Har du spørsmål til tjenesten kan du ta kontakt med oss ved å sende en epost til post@emoslo.no

Ansvar

1.6. Emoslo.no formidler kun kontakt mellom bruker og utvalgte leverandører
1.7. Leverandører tilknyttet emoslo.no er uavhengige og vi kan ikke garantere for at det samtlige tar kontakt med kunden
1.8. Avtaler som er gjort mellom bruker og leverandør er irrelevant for Emoslo.no og vi kan ikke stilles ansvarlig for gjennomføring, kvalitet eller vilkår for avtaler som er laget mellom bruker og leverandør
1.9. Emoslo.no står ikke ansvarlig for feil eller mangler som følge av avtalen laget mellom bruker og leverandør
2.0. Emoslo.no samarbeider med utvalgte eiendomsmeglere og er opptatt av å ha seriøse og pålitelige aktører. Vi kan derfor ikke garantere for tilbudene du mottar er markedets rimeligste
2.1. Vi ber om at vi straks varsles dersom du har en dårlig opplevelse med en av våre leverandører slik at vi kan følge det opp
2.2. Emoslo.no er ikke ansvarlig for manglende oppfyllelse av sine forpliktelser, dersom mangelen kan tilskrives force majeure. Ansvarsfraskrivelsen gjelder også ved uforutsette ting. Ved force majeure, som slik som tilgang til internett, naturforhold, krig, flom o.l. kan ikke emoslo.no holdes ansvarlig. Hverken Bruker eller Leverandør har rett til å rette krav til emoslo.no
2.3. Emoslo.no e ikke ansvarlig for de skatte- og avgiftsmessige forhold som oppstår mellom bruker og leverandør etter bruk at Emoslo.no

Immaterielle rettigheter

2.4. Emoslo.no har enerett og fulle rettigheter til varemerker, logo, handelsnavn, domene og andre immaterielle rettigheter knyttet til emoslo.no
Våre immaterielle rettigheter kan ikke benyttes uten at det er gitt skriftlig godkjenning fra Emoslo.no.
2.5. Det er strengt forbudt og anses som avtalebrudd hvis leverandør formidler informasjon eller leads mottatt fra emoslo.no til andre leverandører eller tredjepart. Emoslo.no kan omgående suspendere og utestenge leverandør fra tjenesten ved mistanke om dette.
All dato og informasjon som presenteres eller på annen måtte vises på emoslo.no eies av emoslo.no og kan ikke fritt distribueres eller må annen måtte brukes etter godkjenning. Videresalg eller annen bruk at denne data er strengt forbudt og vil medføre erstatningsansvar. Er du i tvil om bruk i henhold til dette kan du ta kontakt med emoslo.no for å avklare dette

Kommunikasjon

2.6. All kommunikasjon mellom bruker og emoslo.no eller leverandør og emoslo.no skal skje elektronisk, hhv. pr. epost post@emoslo.no

Suspensjon og utestenging

2.7. Emoslo.no kan midlertidig eller permanent suspendere eller utestenger leverandør ved mistanke om bruk på disse vilkår
2.8. Emoslo.no kan kreve å få tilsendt relevant dokumentasjon som bekrefter leverandørens seriøsitet. Dette kan være for eksempel faktura og fakturagrunnlag, firmaattest, HMS-kort, rapportering og betaling av MVA og skatt, og annen dokumentasjon. Emoslo.no har rett til å suspendere eller utestenge leverandør, midlertidig eller permanent, dersom det viser seg at leverandør ikke leverer dette e.a.

Personvern

2.9. Bruker er selv ansvarlig for å sørge for at personopplysninger er korrekte og oppdaterte
3.0. Emoslo.no har ikke kontroll over eller ansvar for praksis av personvern hos leverandør eller andre tredjeparter. Emoslo.no anbefaler at du setter deg inn i eksterne tjenesters retningslinjer for dette. Les vår personvernerklæring.

Tvister
Brukervilkårene og enhver tvist som måtte oppstå er underlagt norsk rett. Eventuelle tvister skal søkes løst i minnelighet mellom partene. Oslo Tingrett er verneting.